Български БългарскиEnglish English
Нашите основни ценности и принципи

Нашият бизнес се основава на нашите ценности. Каквото и да правим, където и да го правим ние винаги се стремим да го правим най-добре.

 

НИЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШИТЕ БИЗНЕС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Нашите бизнес взаиомотношения се оповават на взаимно доверие. Ние печелим доверието на нашите клиенти и други бизнес партньори, комуникирайки честно и почтено, съхранявайки коректно поверената ни информация  и изпълняваме ангажиментите си.

 

Винаги се стремим да разберем и вникнем в същността на бизнеса на нашите клиенти и по този начин да изградим дългосрочно и дълготрайно бизнес сътрудничество.

 

Акрипол Коутингс е Вашият надежден доставчик

 

НАЙ-ВИСОКИ  НОРМИ НА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Ние винаги правим нещата по начин по който вярваме че поставяме основите за дългосрочен успех. Гордеем се, че ръководим нашия бизнес с почтеност и по най-високите етични норми, спазвайки всички действащи закони.

 

УВАЖЕНИЕ КЪМ ХОРАТА

Ние постигаме нашите цели чрез хората, отнасяйки се към тях с уважение и достойнство. Предоставяме безопасна работна среда и силно оценяваме уникалния принос на нашия екип, давайки възможност на тези, които подкрепят целите и идеите на Акрипол Коутингс да развият и да постигнат максимума от своя личен потенциял

 

БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

Придържаме се към най-високите стандарти за да подсигурим безопасността и здравето на нашите служители, клиенти и хората  по местата в които оперираме.

 

 

Листове за безопасност са на разположение при поискване на e-mail: office@acrypolcoatings.com