Български БългарскиEnglish English
Разработки и Иновации

Research & Development Когато пред клиентите на Акрипол Коутингс стои ново предизвикателство, налагащо разработката на нов продукт, тогава когато се налага подобряване на ефективността на процесите на лакиране или тогава когато трябва да се намери ново решение, което ще ги направи пионери на пазара, нашите клиенте се обръщат към специалистите  на Акрипол Коутингс за тяхното научно и експертно мнение.

 

Целта ни е непрекъснато да усъвършенстваме способностите на нашите специалисти в отдел „Разработки и иновации” до ниво, което да  създава отличително предимство за нашите клиенти, чрез разработката на нови и подобрени продукти и иновативни начини за намаляване на разходите или и двете.

 

Реализирани Резултати

Нашите химици и технически специалисти непрекъснато работят в тясно сътрудничество с нашите клиенти за създаването на продукти, които не само отговарят на определени технически харектиристики, но са и много технологични и лесни за нанасяне.

 

Експертите ни съветват клиентите  относно начините на нанасяне, извършват лабораторните тестове, дават насоки за разрешаване  на оперативни проблеми, проектират и оптимизират целия процес на лакиране, което в крайна сметка добринася за минимален разход на покритието.