Български БългарскиEnglish English
Околна среда

Environmental Stewardship Увеличаващото се население в световен мащаб увеличи  натиска върху хората за опазване на околната среда. Ние вярваме, че живота и нашата екосистема са безценни и затова трябва да работим за тяхното опазване и съхранение.

 

Ние опазваме околната средна и укрепваме нашия бизнес, интегрирайки всички въпроси свързани с опазване на околната среда във всички наши дейности.

 

Непрекъснато се стремим  да извършваме нашите дейности по начин, който отговаря на очакванията на обществото, като винаги се стремим да използваме по-малко органични разтворители в нашите продукти, внедрявайки нови технологии, които намаляват въздействието на нашите продукти върху околната среда